Pusong dalisay

Pusong dalisay
Ang aking nais
Na likhain mo O Diyos
Para sa akin
Pusong dalisay
Ang aking nais
Na likhain mo O Diyos
Para sa akin

Isang pusong tapat
Na sa iyo’y nagmamahal
Isang pusong sa iyo’y
Walang alinlangan
Isang pusong itinitibok
Ang ika’y parangalan
Ang alay kong pagpupuri’y
Sa iyo lamang O Diyos

Home