Kamay ng Diyos ang hawakan

Kamay ng Diyos ang hawakan,
Kamay ng Diyos ang hawakan,
Huwag umasa sa sanlibutan
Kamay ng Diyos ang hawakan

Sa dulo ng paglalakbay,
Kung sa Diyos naging tapat;
May tahanan kang naghihintay,
Do'n sa kabilang buhay

Hiyas ng mundo'y huwag nasain,
'Pagkat sila'y lilipas din,
Ang hanapi'y yaman sa langit
Ito'y hindi magmamaliw

Home