Kasama si Hesus

Kasama si Hesus,
Tumatamis araw-araw
Kasama si Hesus,
Lagi ko Siyang mahal
Siyang tagapagligtas
Siyang ating hinihintay
Kasama si Hesus,
Tumatamis araw-araw

Home