Aking Ama

Sa Iyong paanan ako ay yumuyuko
Ang aking kabuoan sa Iyo ay isinusuko
Lumalapit umaabot hinuhubad aking takot
Upang ikaw ay makaniig tinig mo ay marinig

Dumadakila sa Iyo sa sandaling ito
Sumasamba't lumuluhod sa kabanalan Mo
Wala na ngang hihigit pa Ikaw ang Dios na dakila
Aking manililikha aking Ama

Lahat ng papuri at palakpak
Itinutuon Sayo lahat
Ikaw na nga Ikaw ang Syang bago pa man ang simula
Ang may akda ng buhay kong
Pinuspos Mo ng biyaya

Dumadakila sa Iyo sa sandaling ito
Sumasamba't lumuluhod sa kabanalan Mo
Wala na ngang hihigit pa Ikaw ang Dios na dakila
Aking manililikha aking Ama

Home