Lumalapit, umaasa

Lumalapit, umaasa
Sa'yong dakilang Presensiya
Linisin Mo, upang iwan
Makamundong pagnanasa

Mat'wid na lakad, pusong dalisay
'Pagkat nais Ka naming makita
Nagsusumamo, nanalangin
Ikaw ang nais naming unahin

O Diyos turuan na magtiwala Sayo
Sa Salita Mo O Diyos na dakila
O Diyos turuan na magpasakop Sayo
Sa Salita Mo O Diyos na dakila

Home