Pagka't Siya'y buhay

Pagka't Siya'y buhay
Ako'y walang takot
na harapin bagyo't lungkot,
Aking nalalaman,
hawak Niya'y bukas;
Ang buhay ko'y maligaya
hanggang wakas.

Home

Next song