Habang Naghihintay, Ika'y Madakila

Sa Iyong Wangis, Kami ay itinulad
Sa iyong puso’y inibig ng wagas
Hindi nabali ang pangako,
noon hanggang wakas
Ang salita Mo ay nagliligtas sa taliwas

At pinili Mo, itinangi Mo
Dun sa kalbaryo, ay tinubos ang tulad ko

Sa'yo Panginoon ang buhay ay ihahandog
sa bawat lakas na 'Yong bigay, patuloy na maglilingkod
araw araw ay pupurihin Ka sa ‘Yong pangalan aming Ama, Hesus, Manlilikha
habang naghihintay Ika'y madakila
 

Hindi nagbago, ang puso Mo'y dalisay
sa  Iyong hiwaga, patuloy na namamangha
Ang kalooban Mo Kristo, ang Matupad sa tulad ko
Magpapatuloy sa lakad kasama Mo

O Diyos sa buhay ko, hindi ka naglaho
May kagalakan,ihahayag sa Mundo 

Sa'yo Panginoon ang buhay ay ihahandog
sa bawat lakas na 'Yong bigay, patuloy na maglilingkod
araw araw ay pupurihin Ka sa ‘Yong pangalan aming Ama, Hesus, Manlilikha
habang naghihintay Ika'y madakila

Wala na ngang mas hihigit pa na gantimpala
Kundi ang makasama ka Ama, Sa darating na pag agaw
Ikaw na nga Hesus ang pinakahihintay
ibabalik ako sa piling Mo


Sa'yo Panginoon ang buhay ay ihahandog
sa bawat lakas na 'Yong bigay, patuloy na maglilingkod
araw araw ay pupurihin Ka sa ‘Yong pangalan aming Ama, Hesus, Manlilikha
habang naghihintay Ika'y madakila

Habang naghihintay Ika'y madakila
habang naghihintay…Ika'y madakila

Home