Tayo ay taos-pusong

Tayo ay taos-pusong
Sa Diyos magpasalamat
Dahil ibinigay Niya
Si Hesu-Kristo.

Tunay, ang mahina'y may lakas
Ang mahirap, mayaman
Nang dahil sa mga gawa
Ng Diyos (sa'tin).

Home