Kahit na kubo

Kahit na kubo ang aming tahanan
Dito sa lupa'y may kasiyahan
Pagkat sa langit ay may naghihintay
Na kahariang gintong lantay.

Ako'y may bahay na'di nasisira
Doon sa langit na walang hanggan
Wala ng hapis at laging sagana
Sa piling ng Diyos na dakila.

H'wag mabahala sa kalagayan ko
Pagkat sa langit ang aking tungo
Pansamantalang naglalakbay dito
Hanggang sumapit sa palasyo.

Home