Nauč mě, Pane

1. Nauč mě, Pane, vůli jen Tvoji
pouze z lásky ve všem plnit.
Abych dokázal, jak v Tvém Slově stojí:
Spasiteli, že Tě miluji.

Refrén:
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do zaslíbených krajů.
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do překrásných Tvých krajů.

2. Nauč mě, Pane, v hříšném světě žít.
Nech své světlo svítit ve mně.
Jako se velké město nemůže skrýt,
stojí-li na hoře veliké.

Refrén:
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do zaslíbených krajů.
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do překrásných Tvých krajů.

3. Nauč mě, Pane, život svůj prožít,
abych na konci slyšet moh‘:
„Vejdi ke mně ty služebníku věrný,
do radosti Pána svojeho. “

Refrén:
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do zaslíbených krajů.
Nauč mě, Pane, mezi tisíci,
jen hlas slyšet vždy Tvůj.
Nauč mě, Pane, za Tebou vždy jít
do překrásných Tvých krajů.

Home