Ježiš

1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen.
Ježíš, slyší můj hlas na každý den.
Ó, Ježíš, On mě v mém pádu pozvedá.
Ó, Ježíš, krásné jméno má.

2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé.
Ježíš, je stále stejný, včera, dnes.
Ó, Ježíš, On zemřel též za hříchy mé.
Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen.

3. Ježíš, přijde brzy jako Král.
Ježíš, přines lásku na zem k nám.
Ó, Ježíš, jen Jemu chválu zazpívám.
Ó, Ježíš, krásné jméno má.

Home