Ta nejdůležitější kniha

1. Ta nejdůležitější kniha
a ze všech nejkrásnější,
je má Bible – to slovo Boží,
ona mou duši těší.

2. Rád čtu si v ní o Mojžíšovi,
Lotovi a Sodomě,
o Davidovi a prorocích,
o Noém a potopě.

3. Čtu o Ježíši, Spasiteli,
jehož Bůh z nebe poslal.
Jak tu dělal mocné zázraky,
na kříži zemřel, pak vstal.

4. Ta nejdůležitější kniha
a ze všech nejkrásnější,
je má Bible – to slovo Boží,
ona mou duši těší.

Home