Je velký náš Bůh

1. Je velký náš Bůh, je silný a mocný,
nic není, co neučinil.
Je velký náš Bůh, je silný a mocný,
nic není, co neučinil.

2. On hory stvořil a řeky taky
a všechny hvězdy rozsvítil.
Je velký náš Bůh, je silný a mocný,
nic není, co neučinil.

3. Můj Bůh mne má rád, ta láska je velká,
On Ježíše dal za můj hřích.
Můj Bůh mne má rád, ta láska je velká,
On Ježíše dal za můj hřích.

4. Za mne umíral, potom z mrtvých vstal
a přijde si pro mne na zem.
Můj Bůh mne má rád, ta láska je velká,
On Ježíše dal za můj hřích.

Home