Přes hory a doly

1. Přes hory a doly
Dobrý Pastýř jde,
po té úzké cestě
vede ovce své.

Já jsem ovečka malá,
bezpečně jdu s Tím,
do Zlatého města,
s kým se nikdy neztratím.

2. „Já jsem světlo, život,
cesta tvá přímá,
odpustil jsem ti vše!“
Pastýř mi říká.

Já jsem ovečka malá,
bezpečně jdu s Tím,
do Zlatého města,
s kým se nikdy neztratím.

3. S tím Dobrým Pastýřem,
cesta k nebi jde.
Hledá pobloudilé,
vede je rovně.

Já jsem ovečka malá,
bezpečně jdu s Tím,
do Zlatého města,
s kým se nikdy neztratím.

Home