Mě sílu dá

Když slabý jsem a toužím cítit lásku,
když kráčím sám a cestu svou neznám,
pak srdce mé se touží v tichu vznášet
a modlitbou být Bohu stále blíž.

On naslouchá a otvírá nám náruč,
On každým dnem mi novou šanci dá.
Lásku má a každému ji dává,
tak nastav dlaň a přijmi jeho dar.

 Mě sílu dá a můžu nést i skály.
Mě víru dá a přejdu oceán.
Lásku má a každému ji dává,
tak nastav dlaň a přijmi jeho dar.

Zvedá mě výš, když potácím se bouří.
Zvedá mě výš, když ztrácím sílu žít.
Chválím a vzývám Jeho jméno
a vzdávám dík, že za mě nesl kříž,
a vzdávám dík, že za mě nesl kříž.

Home

Next song