Zapal oheň v srdci

1. Zapal oheň v srdci, Pane Ježíši,
nechť mi ozáří Tvůj plamen duši.
Všechno, co je ve mně,
všechno, co jen mám,
Tobě to patří, Tobě to dávám.

Refrén:
Jen Ty jsi mojím světlem v černé tmě,
studna života a štěstí věčné.
Jen Ty posloucháš modlitby moje
a ve Tvých dlaních jsou moje boje.

2. Satan mě pokouší, Ty při mně stojíš,
vítězství dáváš, Ty neopustíš.
Na tmavé obloze celého světa
jsi jako hvězda, jediná cesta.

3. Blíží se k nám, přijde, vykoupení čas,
ten den, kdy Ježíš vezme k sobě nás.
Už jen krátká chvíle možná uplyne,
v pravdě a lásce, On nás přivine.

Home

Next song