Kéž nikdy z očí cíl neztratím

1. Kéž nikdy z očí cíl neztratím,
ke kterému´s mě povolal.
Kež mě nic z cesty neodradí,
překážky, že bych nemoh´ dál.

Refrén:
Když na sebe jen hledět budu
a z očí sejde mi tvůj cíl,
pomoz mi vyjít zas kupředu
a věřit ve tvé vítězství.

2. Můj Ježíši chci tobě zpívat,
Ty sám mě k cíli dovedeš.
Můj Pane, odvahu mi dáváš,
vím přece, že mě miluješ.

3. Tam bude trápení to všechno,
které teď často prožívám,
na celou věčnost pohlceno,
slávou, kterou jen v Tobě mám.

Home