Dej otevřené oči můj Pane mi

1. Dej otevřené oči můj Pane mi,
když je pomoc zapotřebí.
Dej skutky, které smutek vždy promění,
kéž vyprávět o Tobě smím.

Refrén:
Chci být přátelským, chci být pokojným,
chci vždy dělat jen dobře všem.
Ať každý vidí, ať každý slyší,
že jsem vážně Tvým dítětem.

2. Všední den prožít není vždy tak lehké,
plný hněvu je můj bližní.
Vyvolat zlou hádku jen o to mu jde,
však dobrem chci mu odplatit.

3. Pro radu chci jít Ježíši jen k Tobě,
jen Ty moudrost, sílu mi dáš
aby všichni mohli to vidět na mně,
jak krásným Ty život děláš.

Home