Tam na kopci Galgata

1. Tam na kopci Golgata
tři kříže jsou.
Na prostředním visí Ježíš
s hlavou skloněnou, s hlavou skloněnou.

2. Tam na kopci Golgata
tmavá noc je.
V této noci volá Ježíš:
dokonáno je, dokonáno je.

3. Tam na kopci Golgata
jsem přítomen.
Ježíš zemřel za mé hříchy
jsem již svoboden, jsem již svoboden.

4. Pane, jak ti děkovat
za Golgatu?
Milovat tě celý život
sláva Bohu, sláva Bohu.

Home