Pojďme chválit, nenaříkat

Refrén:
Pojďme chválit, nenaříkat
i když mizí odvaha.
Děkujme jen a zažijem´
samý zázrak od Boha.

1. Náhody neexistují,
je to Bůh, co řídí vše.
On všem těm, kdo Ho milují
ze všech strastí pomůže.

2. Trpělivosti nás učí,
dá k tomu příležitost,
pošle lidi, jež nás mučí
nebo dopustí nemoc.

3. My jsme dětmi královskými
vyslanými s úkolem,
jako jasné světlo svítit,
ukázat Ježíše všem.

Home