Ten nejlepší Přítel je v nebi

Ten nejlepší přítel je v nebi
na zemi není přátel dost.
V tom světě plném falešností
je ve hře vždy nepoctivost.

A proto mi v uších vždy zní:
„Můj Ježíš – Přítel nejlepší. “

My lidé jsme jak na houpačce,
můj Pán stojí skálopevně.
I kdybych uvíz´ v ďábla léčce,
můj Ježíš mě drží věrně.

On Sám se nechal zabít pro mne,
za mne tekla ta svatá krev.
Ve všech strastech je na mé straně,
neujde mu žádný můj vzdech.

Home