Nic od sebe nepovstalo

1. Nic od sebe nepovstalo,
Bůh všechno stvořil.
Každý kvítek, každý lístek
sám to vytvořil.

2. I barevné motýlky
a každého brouka.
Od Boha je stvořena
i zelená louka.

3. Nic od sebe nepovstalo,
Bůh to udělal.
Nechť jsou naše srdce plná
díků jen a chval.

Home