Stále znovu musím čísti

1. Stále znovu musím čísti
v té staré Svaté knize,
jak to srdce Jeho bylo
bez hříchu a bez falše.

2. Nechal dítky přijít k sobě,
jak laskavý na ně byl.
Na ruce je své pak brával,
na svém srdci žehnal jim.

3. Slitování a svou pomoc
všem nemocným prokázal,
ani slabé ani chudé
bez záchrany nenechal.

4. On neposlal pryč hříšníka,
starost jeho na se vzal.
Laskavá mu slova říkal,
tíži ze srdce mu sňal.

5. Stále znovu musím čísti,
mé srdce je plné chval,
jak Pán Ježíš věrný, čistý,
nás tak velmi miloval.

Home