Lilim

Panginoon, ang nais ko
Kagandahan Mo ay pagmasdan
Ang pag ibig Mo, saki'y tugon
Kailanma'y'di pababayaan

Sa'Yo lamang matatagpuan
Sa'Yo lamang

Mananatili sa Iyong lilim
At sasambahin ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka
Sa dakong lihim

Panginoon, ang' ngalan Mo
Ay kalinga at sandigan ko
'Di magbabago, pangako Mo
Salita Mo'y panghahawakan

Ang pagpuri ko ay tanging sa'Yo
Sa' Yo lamang iniaalay
O, Panginoon ang puso ko'y
Sa'Yo magpakailanman

Home