Ja wiem w kogo ja wierzę

Ja wiem w kogo ja wierzę stałością duszy mej mój Pan w tym Sakramencie potęgi pełen swej To Ten, co zstąpił z nieba co życie za mnie dał i pod postacią chleba pozostać z nami chciał

Ja wiem w Kim mam nadzieję Gdy słabnie ducha moc To Ten, przed którym światło pali się dzień i noc On moim szczęściem w życiu On światłem w zgonu dzień zwycięża mroki grzechu rozprasza śmierci cień

Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar, Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar: To Król nad wszystkie króle, Wszechwładny świata Pan, Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych Boskich Ran.

Home