Nie zna śmierci pan żywota

Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota; rozerwała grobu pęta Ręka święta. Alleluja!

Twój, Adamie, dług spłacony, Okup ludzki dokończony; wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi Dziećmi twymi. Alleluja!

Próżno, straże, grób strzeżecie! Już Go tutaj nie znajdziecie: wstał, przeniknął skalne mury Bóg natury. Alleluja!

Teraz On na ludzkie plemię I na miłą patrzy ziemię, która drogo dziś przybrana Kosztem Pana. Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie Z grzechów powstać daj nam, Panie, potem z Tobą królowanie. Alleluja! Alleluja!

Home