Radośnie Panu chymn śpiewajmy

Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki, Alleluja.

Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja.
Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.

Wychwalajcie Pana słońce i księżycu, Alleluja.
Wychwalajcie Pana wszystkie gwiazdy nieba, Alleluja.

Wychwalajcie Pana cztery pory roku, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pogody i słoty, Alleluja.

Wychwalajcie Pana rzeki, oceany, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pagórki i góry, Alleluja.

Wychwalajcie Pana rośliny, zwierzęta, Alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki, Alleluja.

Wychwalajcie Pana ludzie sprawiedliwi, Alleluja.
Wychwalajcie Pana pokorni i święci, Alleluja.

Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła, Alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć, Alleluja.

Wychwalajmy Ojca wraz z Synem i Duchem, Alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi, Alleluja.

Wychwalajmy Boga, który rządzi światem, Alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki, Alleluja.

Home