Wesoły nam dzień dziś nastał

Wesoły nam dzień dziś nastał,
Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, alleluja!

Król niebieski k'nam zawitał,
Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał.
Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował,
Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował.
Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał,
Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za Sobą kazał.
Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali,
Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli.
Alleluja, alleluja!

Zawitaj, przybywający,
Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy.
Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli,
Gdy Zbawieciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali.
Alelluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał,
Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał.
Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał,
Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał.
Alleluja, alleluja!

O Anieli najmilejsi,
Idźcież do Panny Najświętszej,
Do Matki Mej najmilszej!
Alleluja, alleluja!

Home