Wstał Pan Chrystus

Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, alleluja, alleluja. Uweselił lud swój mile, alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego, alleluja, alleluja. Dla człowieka mizernego,

Tego dnia wielkanocnego, alleluja, alleluja! Chwal każdy Syna Bożego, alleluja, alleluja… Świętą Trójcę wyznawajmy, alleluja, alleluja! Bogu cześć i chwałę dajmy, alleluja, alleluja…

Home