Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci piekła i szatana Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana Naród niewierny trwoży się przestrasza Na cud Jonasza - Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, Anioł zstępuje, niewiasty pociesza; Patrzcie mówi im, grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał". Alleluja!

Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, Nam niesie radość. Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, Utwierdza w wierze, aby nie wątpili. Obcuje z nami, daje nauk wiele O swym Kościele. Alleluja!

Home