Chrystus pan karmi nas

Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, Chwalmy Go na wieki!

Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, Bo w Nim samym odnajduję Wszelką radość życia mego.

Sprawił we mnie wielkie dzieła W Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba Na swą sługę uniżoną, By mnie odtąd wszyscy ludzie Mogli zwać błogosławioną.

On, który przez pokolenia Pozostaje miłosierny Wobec tego, kto Mu służy I chce zostać Jemu wierny.

On, który Swą moc objawia, Gdy wyniosłość serc uniża, Każdy zamiar może zburzyć, Który pychą Mu ubliża

W mocy Jego odjąć władzę a wydźwignąć pokornego Wszystkich głodnych zaspokoić głodem wstrząsnąć bogatego

On się ujął za swym ludem dziećmi wiary Abrahama Pomny na swe miłosierdzie obietnicy swej nie złamał

Home