Dzięki o panie

Dzięki o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

Za to, że dałeś nam wiarę.

Za to, że dałeś nam miłość.

Za to, że dałeś nam siebie.

Ty nam przebaczasz grzechy.

Ty nam przywracasz życie.

Za to, że jesteś z nami.

Tobie śpiewamy z radością.

Home