Kłaniam się tobie

Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, Którego niebo objąć nie może; Ja, proch mizerny, przed Twą możnością Z wojskiem Aniołów klękam z radością.

Tu Stwórcę swego wiarą wyznaję, Kocham serdecznie, pokłon oddaję, Cieszę się wielce z Twej Boskiej chwały, Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Dziękuję za to, żeś się zostawił W tym Sakramencie, abyś nas zbawił. Za swoje łaski tu wyświadczone Odbieraj od nas serca skruszone.

Przed Tronem Twoim serca składamy, Oto pokornie wszyscy wołamy: "Błogosław Panie swemu stworzeniu" Broń od nieszczęścia, ciesz w utrapieniu.

Przed oczy Twoje nędzę stawiamy, Ratuj, niech pomoc od Ciebie mamy. Tyś Bogiem naszym, pięknością wieczną, Bądź i obroną zawsze skuteczną.

"Zostawaj z nami, póki żyjemy, W tym Sakramencie niech Cię wielbimy. A gdy się zbliży z ciałem rozstanie, Twym świętym Ciałem zasil nas Panie".

Home