89 O stastný den

1. O stastný den, kdy pozbaven byl hříchu jsem Tvou krví jen.
Můj Jezu, smím teď životem jít blaze již, neb spasen jsem.

Ref: Stastný den, slavný den, kdy v Kristu hřích můj odpušten.
ON obmyl mne, ON Vykoupil. ON z pout mne ďábla vyprostil.
Štastný den, slavný den, kdy k Němu jsem byl uveden.

Vše hotovo! Již spasen jsem. ON našel mne, buď známo všem.
Jsem jehojiž, ON můj je Pán, neb v dědictví jsem jemu dán.

O šťastný den! Smíš mít jej též, kdos nešťasten, hned k Němu běž.
A u víře naň pohled' jen, pak budeš dnes mít šťastný den.

Home