123 Zní stále zpráva dobrá

1. Zní stále zpráva dobrá, o spáse v kříži zvěst, kde hříchem duše
raněné, těm záchranu chce nést. Snad zdá se příliš prostá pro
přítomný náš věk, však duše stále strádají a potřebují lék.

2. Zní stále zpráva dobrá o velké naději. Kdo kříže moc jsi
zaku – sil, stůj v práci věrněji. A mdliš - li, bratře milý, a
myslí klesáš snad, věř: sémě vzejde v pustinách a kvést bude i zrát.

3. Zní stále zpráva dobrá, ji nelze umlčet, však Bůh až milost
odvolá, pak Ikáti bude svět. Ty víš, že mlčet nemá, kdo
Boží pravdu zná. Nuž k práci, ať se šíří v dál ta zpráva vítězná!

Home

Next song