Jezus przez życie mnie wiedzie

Jezus przez życie mnie wiedzie,
daje mi silne swe dłonie.
Kroczy przede mną na przodzie
i drogą toruje mi wciąż.

Jezus jest mym Przyjacielem,
Jezus jest Obrońcą mym.
Jezus jest mym Zbawicielem
zawsze chcę przebywać z Nim.

On mnie obdarzył pokojem,
duszę nieczułą poruszył.
Miłość i radość dał swoją
i w serce nadzieję mi wlał.

Krzyża ciężkiego ramiona
gniotły Mu barki straszliwie.
Potem za grzechy me skonał,
bym jeszcze zbawienie mógł mieć.

Home