Jeden chleb

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Jak ten chleb co złączył złote ziarna, Tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, Zabłąkane owce, które giną, W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, Byśmy jedną stali się rodziną.

Na ramiona swoje weź, o Panie, Tych, co sami wrócić już nie mogą! Niechaj zjednoczenia cud się stanie, Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Home