Hvilken venn

Ingen større kjærlighet
Enn en venn som ga sitt liv
Som en ydmyk tjener kom han ned

Han ble håpet for vår jord
Fundamentet for vår tro
Guds egen sønn ble en av oss

Hvilken venn, hvilken venn
Hvilken venn vi har i Jesus
Ga sitt liv for vår skyld
Hvilken venn vi har i Jesus

Over fjell og ned i dal holder løftene Han ga
Uten like er Hans trofasthet
Med en kjærlighet som ild, og en nåde som et hav
Tok Han på seg dommen som vi bar

Alle dager er Han med
Han vil lede mine steg
Gjennom hver omstendighet
Er Hans kjærlighet min fred

Alle dager er Han med
Han vil lede mine steg
Gjennom hver omstendighet
Er Hans kjærlighet mine fred

Home