Stor er din trofasthet

Alle dager
For hvert et steg jeg tar
Er du med meg

Håpet holder
Du slipper aldri meg
Slipper aldri meg

Stor er din trofasthet Jesus
Stor er din trofasthet Jesus
Stor er din trofasthet
Alle dager er du med

I min uro
Står dine løfter fast
Du er klippen
Ved din side
Vil frykten skylles av
Frykten skylles av

I Jesus Kristus
Er min styrke
Jeg stoler helt på ham

I Jesus Kristus
Er min framtid
Mitt håp er i hans navn

Home