Å pris hans navn

Mitt hjerte ser til Golgata
Hvor Jesu blod ble øst for meg
Jeg ser Hans sår
Hans kropp som led
Min frelser på et kors av tre

Et siste rop
Det er fullbrakt
De la ham ned i Josefs grav
Bevoktet av soldat og stein
Guds egen sønn døde for meg

Å pris Hans navn
For Han er vår Gud
Å pris Hans navn i evighet
For alltid vil sangen stige opp
Vår Gud du er vår Gud

Å vakre morgen tredje dag
Vår Herre levende igjen
Så si meg død
Hvor er din brodd
Vår frelser JESUS har stått opp

Vi skal få se
Hans prakt igjen
Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i Hans glans
Et liv en evighet med Han

Home

Next song