Kabutihan Mo O Diyos

Aking Mahal,
Ang ‘Yong habag ay di titila Buhay ko, hawak mo Kailanpaman,
Sa sandaling pagmulat Hanggang sa paghimbing
Pupurihin ko
Ang kabutihan Mo Oh Diyos

Walang hanggang ‘Yong katapatan
Walang hanggan ang ‘Yong kabutihan
Hangga’t ako ay nabubuhay Pupurihin ko,
Ang kabutihan mo O Diyos

Aking Mahal
Ang tinig Mo’y gabay sa buhay
At sa kahinaan
Ika’y aking kalakasan
Amang walang katulad Kaibigan kong tapat Nadarama, ang kabutihan Mo Oh Diyos

Oh Diyos ako ay binihag ng kabutihan Mo Oh Diyos ako ay binihag ng kabutihan Mo Sinusuko ko, buong buhay ko Ako’y iyong iyo Oh Diyos ako binihag ng kabutihan Mo

Home