Kabutihan ng Diyos

Mahal kita
Walang hanggan ang Iyong biyaya
Buhong buhay ko'y
Hawak Mo sa Iyong kamay
Mula sa'king pagmulat
Hanggang sa paghimbing
Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos

Ika'y tapat sa habang buhay
Ika'y mabuti magpakailanman
Hangga't ako ay nabubuhay
Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos

Ang tinig Mo
Siyang gabay sa kasakitan
At nariyan ka
Sa gitna ng kadiliman
Ika'y aking kaibigan
O Diyos aking Ama
At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos

Kailanma'y'di magbabago
Ang kabutihan Mo
Kailanma' y'di magbabago ang kabutihan Mo
Buong buhay ay iaalay ko
Lahat para Sa' yo
Kailanma'y'di magbabago ang kabutihan Mo

Home