HINDI NA LALAYO

Nais kung mamasdan ang iyong kagandahan
Nais kung manahan sa piling mo kailanman
Ang ibigin ka ang siyang nais ko
Ang sambahin ka ang siyang mithi ko
hindi na lalayo

hindi na lalayo ang pangako ko
Nais kung mamasdan ang iyong kagandahan
Nais kung manahan sa piling mo kailanman
Ang ibigin ka ang siyang nais ko
Ang sambahin ka ang siyang mithi ko
hindi na lalayo
hindi na lalayo ang pangako ko
Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo,o Diyos sa piling mo
Nais kung mamasdan ang iyong kagandahan
Nais kung manahan sa piling mo kailanman
Ang ibigin ka ang siyang nais ko
Ang sambahin ka ang siyang mithi ko
hindi na lalayo
hindi na lalayo ang pangako ko
Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo,o Diyos sa piling mo
Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo ,o Diyos sa piling mo

Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo,o Diyos sa piling mo

Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo,o Diyos sa piling mo
Sa piling mo napapawi ang pangamba
Sa piling mo lubos ang pagasa
Sa piling mo galak ay umaapaw
Sa piling mo,o Diyos sa piling mo

Home