173. V Ježíši zůstaň

V Ježíši zůstaň, duše má, ON tvá je skrýš, tvá ochrana Krom něho úraz, svůdců roj, mimo něj hřích, blud, nepokoj.

ON město útočištné jest, tam nedosáhne zhoubce les V něm hříšník najde duši klid, v něm srdci lze se spokojit.

V něm blaze duši věřící, jež ušla hříchu vichřice! Bez něho nikdy nechci být, z něho se nechci odvážit.

Ó zůstaň, duše, zůstaň v něm, v tom drahém spasiteli svém když došla v něm jsi spasení. Měj stále v něm své bydlení.

A, fis, D, E, E7, fis, A, D, A, E7, A, E, E7, A, Fis7, h, a dim, A, h7, E7, A

Home