740. Poutníčkové, kam kráčíte

1. Poutníčkové, kam kráčíte,
v ruce hůl a proč ten spěch?
Kázal Pán a my poslušně
vydali jsme se v ten běh.
Přes hory a širé pláně
putujem do města Páně,
/: putujem do města Páně,
tam do lepších krajů těch. :/

2. Málo vás, i což nedbáte
strašidel a škůdců všech?
Nedbáme, neb mnoho přátel
před námi skončilo běh.
S chuti vpřed, neb nejsme sami,
Ježíš, Pán náš, kráčí s námi
/: Ježíš, Pán náš, kráčí s námi
až do lepších krajů těch. :/

3. Poutníčkové, co vás vábí
do dalekých vlastí těch?
Věčný život, pravý pokoj,
bez hříchu a svodů všech.
Z potoka vod živých píti,
v městě svatém Boha zříti,
/: v městě svatém Boha zříti,
chceme v lepších krajích těch. :/

4. Poutníčkové, smíme s vámi
jít do rajských krajů těch?
Ó, jen pojďte, pro nás všecky
místo jest na výsostech.
Pojďte všichni, nemeškejte:
Pán volá, nuž k Němu spějte
/: Pán volá, nuž k Němu spějte,
tam do lepších krajů těch. :/

Home

Next song