Diyos na Sumasagot sa Panalangin

Ikaw ay Diyos na sumasagot
Dumidinig ng panalangin
Bawat daing, bawat hikbi
ay iyong nababatid
Kami Sayo ay lumalapit
Kami Sayo ay dumadaing
Dinggin itong pagsamo
Tanggapin ang paglapit

Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat
Ang mga pangako mo o Diyos sa akin ay sapat
At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim
Kami ay dadalangin
Kami ay dadaing
Sa Diyos na sumasagot ng panalangin.

Home