Hallelujah, bud‘ slaven Bůh!

Hallelujah, bud‘ slaven Bůh!
Hallelujah, bud‘ slaven Bůh!
Mezi námi prěbývá. Amen.

Jsem ten, kdo v něho věří,
A jenás málo jen;
den otevřených dveří
Však není ukončen!

Necht‘ světem stále zvučí
To vyznáni, ta zvěst:
Že Bůh je Bohem naším!
Bud‘ sláva mu a cěst!

Home