Bahagialah Tiap Rumah Tangga

BAHAGIALAH TIAP RUMAH TANGGA
NP. 366 - 4/4 G = Do (1 Kruis)

Bahagialah tiap rumah tangga
Dimana Tuhan Tamu yang tetap
Yang dalam suasana sukacita
Tanpa Engkau Tuhan, tiada lengkap

Di rumah itu Tuhan dilayani,
Apapun tugas yang dikerjakan,
Tiap penghuni rumahpun menanti
Sabda Tuhan agar diindahkan

Bahagialah rumah yang sepakat
Hidup sehati dalam kasih-Mu
Serta tekun mencari hingga dapat
Damai kekal di dalam sinar-Mu

Suka dan duka pastikan dibagi,
Ikatan kasih kan makin teguh
Di luar Tuhan pasti tiada lagi
Rumah yang diberi berkat penuh

Home