Siya ay Diyos

Siya ay Diyos, Siya ay Diyos
Siya'y nabuhay na muli,
At siya ay Diyos
Ang lahat ay luluhod
Ang lahat magsasabi
Na si Hesus ay Diyos

Home