Tumpuan Imanku

TUMPUAN IMANKU
NP. 113 - 3/4 As = Do (4 Mol)

Bukan syahadat dan lambang,
Tumpuan imanku
Ku yakin yang maha kekal,
Penjamin jiwaku,

Tak ada lain pembelaan,
Tak ada yang perlu
Cukuplah sudah Almasih,
Tersalib bagiku

Walaupun dulu ku sesat,
Penuh bimbang ragu
Cukuplah sudah Almasih,
Menghapus dosaku

Firman Tuhan sandaranku,
Dasar pengharapan,
Nama dan darah Almasih,
Memb'ri kes'lamatan

Yang sakit disembuhkanNya,
Dib'ri kes'lamatan
Bagiku darahNya tumpah,
Hidup dikorbankan

Tak ada lain pembelaan,
Tak ada yang perlu
Cukuplah sudah Almasih,
Tersalib bagiku

Home